ClusterNetworkConfiguration

ClusterNetworkConfiguration
ClusterNetworkConfiguration

Represents the cluster network configuration.

JSON Example
{
  "hostDetails": [
    {
      "id": "string",
      "hostName": "string",
      "azName": "string",
      "hostNetworkConfiguration": {
        "vmNics": [
          {
            "id": "string",
            "vdsName": "string",
            "uplink": "string"
          }
        ],
        "networkProfileName": "string"
      }
    }
  ],
  "vdsConfigurations": [
    {
      "name": "string",
      "portGroups": [
        {
          "name": "string",
          "transportType": "string",
          "activeUplinks": [
            "string"
          ],
          "standByUplinks": [
            "string"
          ],
          "policy": "string",
          "supportedTeamingPolicies": {},
          "vlanId": 0,
          "mtu": 0
        }
      ],
      "nsxtSwitchConfig": {
        "transportZones": [
          {
            "name": "string",
            "transportType": "One among: VLAN, OVERLAY"
          }
        ],
        "hostSwitchOperationalMode": "One among: STANDARD, ENS, ENS_INTERRUPT"
      },
      "inventoryMismatchInfo": [
        {
          "type": "One among: VDS_LEVEL, PORTGROUP_LEVEL, NSX_LEVEL",
          "inventoryObjects": [
            "string"
          ]
        }
      ],
      "uplinks": [
        "string"
      ],
      "mtu": 0
    }
  ],
  "nonVcfCreatedVds": [
    "string"
  ],
  "ipAddressPools": [
    {
      "availableIpAddresses": 0,
      "blockSubnets": [
        {
          "cidr": "string",
          "gatewayAssigned": false,
          "size": 0
        }
      ],
      "description": "string",
      "name": "string",
      "staticSubnets": [
        {
          "cidr": "string",
          "gateway": "string",
          "ipAddressPoolRanges": [
            {
              "end": "string",
              "start": "string"
            }
          ]
        }
      ],
      "totalIpAddresses": 0
    }
  ],
  "uplinkProfiles": [
    {
      "name": "string",
      "supportedTeamingPolicies": {
        "supportedTeamingPolicies": "string"
      },
      "teamings": [
        {
          "activeUplinks": [
            "string"
          ],
          "policy": "string",
          "standByUplinks": [
            "string"
          ]
        }
      ],
      "transportVlan": 0
    }
  ],
  "networkProfiles": [
    {
      "name": "string",
      "isDefault": false,
      "nsxtHostSwitchConfigs": [
        {
          "vdsName": "string",
          "uplinkProfileName": "string",
          "ipAddressPoolName": "string",
          "vdsUplinkToNsxUplink": [
            {
              "vdsUplinkName": "string",
              "nsxUplinkName": "string"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
array of HostDetail
hostDetails
Optional

List of host details

vdsConfigurations
Optional

List of VDS configuration

array of string
nonVcfCreatedVds
Optional

List of VDS names that is not present in VCF inventory

ipAddressPools
Optional

List of IP address pool configuration

uplinkProfiles
Optional

List of uplink profile configuration

networkProfiles
Optional

List of network profiles